S moderným videopultom našej spoločnosti monitorujeme pevné objekty, pohyblivé objekty, osoby na mieru šité, presne podľa požiadaviek klienta.


VIDEO monitoring pevných objektov, ako sú rodinné domy, obchodné jednotky, kancelárie, multifunkčné objekty, športové areály, sklady a iné, prebieha pomocou kamerových systémov.
Zakladá sa na:

Monitorovaní stráženej časti, vstupov/výstupov osôb a kritických častí objektu, s možnostím vniknutia

Monitoringu pomocou hlasového audio spojenia, pri čom prichádza k možnej úspore klienta na samotnej fyzickej ochrane na objekte

Možnosť prihlásenia sa audio správou k daným osobám na objekte, s možným predídením úrazu a presným upozornením operátora na monitorované/vyhodnotené nebezpečenstvo

Znížení resp. zabránení vzniku škodovej udalosti, pomocou kontroly výjazdovou skupinou priamo v okolí chránených objektov(celá SR)

Online zobrazení presných súradníc pohyblivých objektov aj s audio alebo video prenosom a samotným vyhodnotením

Reportingu a podpore ohľadom výstupov z kamerových systémov, poskytnutie videa, fotografií s možnou súčinnosťou so štátnymi orgánmi


Viac ako 10 ročné skúsenosti sú zárukou profesionálnych služieb.