Naša spoločnosť vykonáva detektívnu službu najmä skrytou formou. Zvyčajne ide o hľadanie osoby, majetku a zisťovanie informácií rôzneho druhu v zmysle zákona. Podstatnú časť služieb v rámci detektívnej služby však poskytujeme pre obchodné reťazce.


Cieľovými skupinami sú: fyzické, právnické osoby, poisťovne, banky, leasingové spoločnosti, a.i.. Poverení detektívi, ktorí plnia úlohy v týchto oblastiach sú z radov pracovníkov špeciálnych služieb štátnych zložiek.
Portfólio služieb:

Hľadanie osoby

Hľadanie majetku

Získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom

Získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní  fyzickej osoby, alebo právnickej osoby, alebo o ich majetkových pomeroch

Získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky

Získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo


Viac ako 10 ročné skúsenosti sú zárukou profesionálnych služieb.