Naša spoločnosť má skúsenosti so správou priemyselných, obchodných, polyfunkčných, logistických a bytových objektov a areálov. Prevažná časť služieb zabezpečovaná vlastnými kapacitami nám umožňujú ponúknuť veľmi dobrý pomer medzi kvalitou a cenou poskytovaných služieb. Na služby, ktoré nezabezpečujeme vlastnými pracovníkmi, ako napr. odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ,  využívame osvedčených dodávateľov.
Zabezpečujeme nasledovné služby:

Technicko administratívna správa

Obsluha a kontrola technických zariadení

Odborné prehliadky a skúšky

Odborná technická pomoc

Energetický audit

Zhodnotenie stavu budov

Účtovníctvo nehnuteľností

Ekonomické služby, inventarizácia

Mamanagement prenájmu

Archivácia a vedenie technickej dokumentácie

Kľúčové a kartové hospodárstvo

Údržba a opravy vrátane 24 hod. havarijnej služby

Upratovacie služby

Špedičné služby, zariaďovanie miestností , logistika

Pranie a chemické čistenie

Údržba zelene a starostlivosť o vonkajšie priestory

Zimná údržba

Recepčné a informátorské služby

Odpadové hospodárstvo

Obsluha kotolní


Viac ako 10 ročné skúsenosti sú zárukou profesionálnych služieb.