Špeciálne služby predstavujú činnosti, ktoré vedú k posúdeniu bezpečnostných rizík, k odhaľovaniu príčin strát a kriminálnych deliktov alebo k získavaniu informácií pre prospech klienta.


Všetky kroky sú s klientom priebežne konzultované, postup a systém zabezpečenia tvoríme na mieru podľa presných špecifikácií, požiadaviek a okolností zákazky. Špeciálne detektívne služby zabezpečujú preškolenie zamestnancov, ktorí majú dlhoročnú prax a disponujú bohatými skúsenosťami. K svojej práci využívajú všetky dostupné prostriedky, ktoré sú povolené zákonnými normami SR. Podstatou činnosti špeciálnych detektívnych služieb je práca s informáciami.
Portfólio služieb:

Agent

Mobilná detektívna skupina

Bezpečnostný skríning (screening)


Viac ako 10 ročné skúsenosti sú zárukou profesionálnych služieb.