Medzi portofólio našich služieb patrí preprava peňažných hotovostí a iných cenín. Zabezpečíme potrebné množstvo, kvalifikovaných pracovníkov, ktorí spĺňajú súčasne  požiadavky na výstroj a výzbroj. Prepravy sú koordinované z centrálneho miesta a neustále monitorované.


Ďalšou formou prepravy je tzv. eskortná služba. Jedná sa o ochranu transportu cenností. Táto služba sa využíva napríklad pri do prevádzaní kamiónovej dopravy s vysokou hodnotou prevážaného tovaru. A to aj na veľké vzdialenosti a do zahraničia.


Všetky vozidlá sú zabezpečené bezpečnostným zámkom, kódovacím systémom, biometrickou čítačkou v kombinácii s čítačkou čipu DALAS, mechanickým rozvorovým zámkom, prepojením na EZS, zosilnením stien nákladového priestoru, bezpečnostnými fóliami, zvukovými, signalizačnými a zvukovými výstražnými zariadeniami , čipmi pre ovládanie a otváranie nákladového priestoru, a pod..Portfólio služieb:

Preprava finančnej hotovosti

Preprava cenín

Preprava drahých kovov

Preprava šperkov

Zvoz a dotácie obchodných jednotiek


Viac ako 10 ročné skúsenosti sú zárukou profesionálnych služieb.