Spoločnosť LAMA SK a.s. bola založená v roku 2006. V krátkej dobe sa na slovenskom trhu presadila vo všetkých odvetviach bezpečnostných služieb. Je materskou spoločnosťou spoločnosti LAMA AGENCY a.s..


Dominantné postavenie získala predovšetkým v oblasti odbornej prípravy a poradenstva, fyzickej ochrany, recepčných, detektívnych a upratovacích služieb. Postupne sféru podnikania rozšírila o komplexne bezpečnostné, technické a servisné služby súvisiace s montážou a dodávaním bezpečnostných prvkov na ochranu tovaru.

Viac ako 10 ročné skúsenosti sú zárukou profesionálnych služieb.

Naši partneri